claeskrantz.com
Utan skatter ingen välfärd – Reinfeldts systemskifte
Gärna solidaritet. Men först en rejäl löneutbetalning. Det är bästa garanten för att locka till arbete och företagande. Det är i sin tur bästa garanten för tillväxt, som är grundförutsättningen för…