claeskrantz.com
Militärbaser eller amerikanska militära intressen
En säkerhetspolitisk diskussion om antalet amerikanska militära baser runt om i världen är knappast produktiv. Eller intressant. Diskussionen är lika ointressant som Atlantisternas hejarklacks bete…