claeskrantz.com
Alliansretorik
För att uttrycka det milt är det intressanta retoriska vändningar från alliansföreträdare. Tydligen anser Väst-Sveriges största tidning Göteborgsposten på ledarplats att kvinnlig jämställdhet är ko…