claeskrantz.com
Sjukskrivna tvingas säga upp sig och bli arbetslösa med alliansens arbetslinje
‘Om Lotta Rosenkvist säger upp sig och blir arbetslös på riktigt får hon 680 kronor om dagen även efter dag 150. Har hon kvar sin anställning sänks ersättningen till 223. Arbetsmarknadsminist…