claeskrantz.com
Hetsar SvDs Gudmundson mot svenska muslimer som anti-semiter?
Jag har hittills undvikit Svenska Dagbladets ledarskribent Gudmundson och delar av Malmö pressens kampanj mot kommunalrådet Ilmar Reepalu men jag tycker det är minst underliga formuleringar Per Gud…