claeskrantz.com
Dags att börja tala utrikes och säkerhetspolitik även för socialdemokrater
Det är helt klart att Sveriges förhållande omvärlden förändrats väsentlig de senaste 20 åren. Detta har dock inte nått fram till den svenska allmänheten eller den allmänna politiska diskussionen. D…