claeskrantz.com
100000 arbetslösa mellan 55-64 år 2011 – Varför satsas det bara på ungdomsarbetslösheten?
Ett rekordstort antal, 55 000 personer i åldrarna 55-64 år, är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller programdeltagare och de förväntas bli närmare 100 000 år 2011. En liten me…