claeskrantz.com
Göteborgsposten – Låt SD bli ett stödparti för alliansen?
Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och får en vågmästarroll, så är detta ett demokratiskt faktum. Någon anledning till panikåtgärder finns inte. Alliansregeringen kan lugnt sitta kvar och…