claeskrantz.com
Veckans Twitter 2009-11-01
Back at work for yet another monday # Försöker i systa minuten bli klar med uppdaterad webbplatser inför jobbkongressen # claeskrantz is broadcasting LIVE at # Övning med kamera – LIVE at # K…