claeskrantz.com
Självständig svensk utrikespolitik i Afghanistan
Olle Svenning skriver nedan om kriget i Afghanistan på ett klargörande sätt. Nu tror jag knappast den kommer att påverka några av de svenska politiker som är ansvariga för krigets hantering i Sveri…