claeskrantz.com
Föråldrad syn på politik och samhälle i GP ledare
Man blir lite mörkrädd om man läser GPs ledarkrönika 16/7 nedan över synen på demokrati och politik eller den något konspiratoriska synen på socialdemokratin. Handlar verkligen allt om konflikten ‘…