claeskrantz.com
Arbetslinje istället för sjukskrivning
Man blir något förvånad över GPs förvåning nedan. Eller är inte syftet med den omläggning av försäkringssystemen som inleddes av den föregående regeringen och fortsattes av den nuvarande att minska…