claeskrantz.com
Sverige är med i NATO
Jag hade sagt att det handlar inte om att smyga Sverige in i NATO. Sverige är med i NATO som en del av NATOs säkerhetspolitiska struktur. Med ett militärt, underrättelse och militärtekniskt samarbe…