claeskrantz.com
Mona Sahlin video från Hammarkullefestivalen
Mer om hammarkullefestivalen på Göteborgs posten