claeskrantz.com
Jobbkrisen och alliansens jobbpolitik slår direkt mot kommunerna
Ett konkret resultat av jobbkrisen och de dubbla slaget mot kommunerna i form av minskade skatteintäkter och allt fler som faller ut ur försäkringssystemen med socialbidrag som enda alternativ börj…