claeskrantz.com
Finanspolitiska rådets totala sågning av alliansens arbetslinje.
Det finns inte så mycket mer att säga. “Övertro på arbetsmarknadspolitikens effektivitet” säger det mesta. Att sedan alliansen van valet 2006 på den övertron är en annan sak. Den enda arbetsm…