claeskrantz.com
Försäkringskassans problem började inte med alliansen
Precis som Björn Elmbrant säger nedan började inte försäkringskassans problem med alliansen. Organisationsproblemen började redan 2005 i en dålig genomförd omorganisation. Sen har det bata fortsatt…