claeskrantz.com
Arbetsförmedlingens prognos
Så var och en kan läsa själva vad arbetsförmedlingen hade att säga finns den citerad nedan. Notera att det är främst bland lågutbildade som arbetsförmedlingen förväntar sig en kraftig ökning av arb…