claeskrantz.com
98% ökning av varslade tjänstemän till trygghetsrådet
Knappast förvånade men ytterligare en siffra i mängden. Samtidigt är Trygghetsrådet också en del av ett ojämlikt system på arbetsmarknaden där resurser till arbetslösa knappast fördelas rättvist ef…