claeskrantz.com
30-tals kris på väg – Hur mycket finns kvar av svensk industri om 5år?
Det har hela tiden sagts att det är omöjligt att något liknande 30-talets ekonomiska kris skulle kunna hända igen. Varför är det omöjligt? Tvärtom verkar det logiskt att om det blir ett permanent e…