claeskrantz.com
Ingerö svamlar om hillary och feminism
Tydligen stör det Johan Ingerö med flera att Birgitta Ohlsson med flera kallar sig feminist eller att hon ansåg/anser kvinnor är strukturellt underordnade män. Det som stör mig är de dåliga USA kun…