claeskrantz.com
Försämrad situation i Afghanistan
Om det inte framgått tidigare i media håller situation i Afghanistan på att stadigt försämras. Och ja, det är ett regelrätt gerilla krig som Sverige investerar 780miljoner i militärt stöd till och …