claeskrantz.com
Den turkisk-kurdisk konflikten
Fredrik Malm pekar på en centralpunkt i den turkisk-kurdiska konflikten. Det är ganska uppenbart att det PKK är en konfliktorsak i en mycket djupare konflikt om utseendet på en eventuell framtida k…