claeskrantz.com
Varför inte förbjuda religion för alla under 18?
Är inte religionskunskap konfessionell liksom undervisning i den judisk-kristna värderings traditioner som vi kan sägas ha i Sverige? Vad Björklund i praktiken säger är att staten ska ha tolkningsf…