claesbilder.com
31 Bra färdsätt (9/365+1)
Cykel kan ofta vara ett bra färdsätt, men i Rom föredrar jag att använda fötterna :)