claesbilder.com
359 Älvdans (267/365)
En tidig morgon på kalhygget.