claesbilder.com
95 Gömställe (266/365)
Här tittar den fram med mat i munnen från sitt gömställe bakom stammen till hasseln.