claesbilder.com
314 Tyngd (182/365)
Känns som om det är en ganska stor tyngd på åsnan i de branta backarna i byn.