claesbilder.com
300 Tillsammans är vi starkare (94/365)
Skulpturen står utanför ”Fagligt faelles forbund”, som är Danmarks största fackförening.