claesbilder.com
8 Atmosfär/Atmosphere (31/365)
De små fiskelägena på Listerlandet har var och en sin egen atmosfär.