claesbilder.com
45 Densitet (305/365)
Att en människa kan flyta – både i saltvatten och sötvatten – beror på att människokroppens täthet (densitet) är lite mindre än vattnets. Och ju saltare vattnet är, desto lättare är det att flyta. …