civil.ge
ბათუმს ნატოს ორი სამხედრო ხომალდი სტუმრობს
ნატოს სარდლობის მუდმივმოქმედი საზღვაო გამნაღმველი ჯგუფი 2-ის (SNMCMG2) ორი სამხედრო ხომალდი 25 ოქტომბერს ბათუმის პორტში შევიდა. ჯგუფს, რომლის შემადგენლობაშიც იტალიური საფლაგმანო გემი ITS Vesuvio და…