cityncountrybranding.com
אקספו עיר חכמה ברצלונה 2016 – שנת המהפך!
מירב מורן, איל צאום בקרב רבים מאלה שעוקבים אחר התפתחות רעיון העיר החכמה, ובין רבים מאלה שמבקרים מדי שנה באקספו זה ובאחרים, הצטברו בשנים האחרונות מידה רבה של תיסכול ואכזבה מהתחום, שנדמה שעצר את התפת…