cityncountrybranding.com
מי תהיה העיר החכמה הראשונה בישראל? ותוצאות סקר מילגם לערים חכמות
לפני כמעט שנה פרסמתי מאמר תחת הכותרת "מי תהיה העיר החכמה הראשונה בישראל?" שפרט את פעילות הערים בישראל בתחום, ובעיקר את המכרז השאפתני והמורכב שפרסמה עיריית ראשון לציון למתן שירותי ייעוץ לב…