cityncountrybranding.com
117 מיליון תיירים מוסלמים נסעו השנה – לאן ולמה? המדד העולמי לתיירות מוסלמית
מרכז המחקר PEW מעריך את מספר המוסלמים בעולם בכ-1.6 מיליארד איש, נכון לשנת 2010, והם מהווים כ-23% מאוכלוסיית העולם. אולם למרות שהאיסלאם היא הדת השנייה בגודלה בעולם, אחרי הנצרות, היא הדת הצומחת ביותר…