cityncountrybranding.com
סיכום התיירות ב-2014: צמיחה מרשימה למרות אתגרים עולמיים
דוח ארגון התיירות העולמי לשנת 2014 מצייר תמונת מצב מאתגרת במיוחד. מכלכלות הנאבקות לצמוח, קונפליקטים גיאו-פוליטיים ועד התפרצות מגפת האבולה באפריקה – כל אלה אינם מקלים על התיירות בעולם. למרות כל זאת,…