cityncountrybranding.com
אמסטרדם לא תמיד היתה עיר של אופניים. כך היא החליטה והפכה להיות כזו.
כשמגיעים לאמסטרדם, ויוצאים מתחנת הרכבת המרכזית רואים בעיקר המון המון אופניים, וחניון אופניים בן 3 קומות עמוס לעייפה במאות או אלפי זוגות אופניים. קל להאמין כשרואים את זה, כי העיר היתה תמיד עיר של או…