cityncountrybranding.com
דירוג המרכזים הפיננסים המובילים 2015 – לונדון ראשונה. תל אביב מטפסת
לונדון גברה על ניו יורק על פי דוח 2015 המדרג את המרכזים הפיננסיים המובילים בעולם. שתי ערים אלה מתגוששות על ההובלה בשנים האחרונות וממשיכות להיות המרכזים הכלכליים החשובים בעולם. הדוח החדש של GFCI מד…