cityncountrybranding.com
מה קרה כשעיר נתנה כתובות אימייל לעצים?
עיריית מלבורן פרסמה כתובות אימייל לעצים כדי שתושבים יוכלו לדווח על בעיות, אולם במקום זאת הם כתבו אלפי מכתבי אהבה לעצים האהובים עליהם. "בוקיצה יקרה שלי" כך נפתחת ההודעה. "בעוד אני עוז…