cityncountrybranding.com
ירדן מגייסת דאונים (כדי לקדם את התיירות)
באופן יחסי, ירדן היא מדינה בטוחה, מלאה באוצרות ארכיאולוגיים ותשתית תיירות טובה. אבל ירדן גם גובלת בסוריה, עירק, ערב הסעודית, ישראל והגדה המערבית, והמשמעויות ברורות.. כבר שני עשורים שירדן הצליחה לקד…