cityncountrybranding.com
לידיעת שר התיירות הנכנס: ספרד מובילה את התחרותיות של התיירות, ישראל מדשדשת
ספרד מובילה לראשונה את מדד תחרותיות התיירות העולמי של הפורום הכלכלי העולמי, תודות למשאבים התרבותיים, התשתית ואימוץ הרגלי הצריכה הדיגיטליים. מדד TTCI בוחן את הגורמים והמדיניות שמאפשרים את פיתוח סקטו…