cityncountrybranding.com
בתל אביב עומדים לקבור את התחבורה הציבורית, בלונדון דווקא את המכוניות.
דקה לפני שתל אביב הופכת לגיהנום תחבורתי למספר שנים לא ידוע, וכל זאת במטרה לקבור מתחת לאדמה את נוסעי התחבורה הציבורית, במקומות אחרים כבר מבינים כי הרעיון הזה שגוי מיסודו. אם העיר צפופה, וצריך לייצר …