cityncountrybranding.com
תחרות העיר כמקום משחק נסגרת השבוע. בעלי רעיונות מוזמנים להרשם
אנשים יצירתיים ובעלי רעיונות מכל העולם מוזמנים להציע את רעיונותיהם שיגרמו לאנשים לשחק בלב עיר העתיד. בכל העולם ממשלות וחברות טכנולוגיה משקיעות במערכות לערים חכמות, תוך שהם משתמשים ברשתות תקשורת וסנ…