cityncountrybranding.com
נפתחה ההרשמה להתמודדות על פרס העיר החכמה 2015
ההרשמה להתמודדות על פרס העיר החכמה, המוענק במסגרת אקספו הערים החכמות בברצלונה, שהעניק בשנה שעברה את הפרס הראשון לעיריית תל אביב, נפתחה רשמית. הפרס מוענק לפרויקטים חלוציים שעוצבו להפוך את הערים לתוס…