cityncountrybranding.com
האופניים כובשים את הערים, והם יכולים להיות הרבה יותר מכלי תחבורה
אמסטרדם מתמודדת עם בעיה שהרבה ערים יכולות רק לחלום עליה: יש בה יותר מדי אופנים, ובעיר כבר אין מקום להחנות את כולם. בעיה הובילה את אמסטרדם לחפש פתרונות יצירתיים למציאת מקומות חנייה עבור האופניים, וה…