cityncountrybranding.com
הושקה הפלטפורמה הבינלאומית שתיקח את הסטרטאפים של תל אביב אל העולם הגדול
מתימו"פ, מרכז הפיתוח הישראלי שפועל תחת המדען הראשי, לקידום פרויקטים משותפים במו"פ תעשייתי בין חברות ישראליות לבין חברות זרות, בשיתוף עיריית תל אביב ו-Memeni, פלטפורמה אינטרנטית שמטרתה טי…