cityncountrybranding.com
כשעיר רוצה להיות "עיר בתוך גן" זה מתחיל כבר בשדה התעופה. סינגפור
סינגפור שאפה כבר עשרות שנים להתפתח כ"עיר בתוך גן". מאז ראשית שנות ה-60, העיר-מדינה הקטנטנה הייתה רצינית מאד לגבי שימור הטבע והשימוש בשטחים הפתוחים. בשנות השבעים, הנשיא דאז קבע כי לא יהיו …