cityncountrybranding.com
אתגר "יום הערים" הבינלאומי, הזוכים והרעיונות שכל עיר צריכה לאמץ
יום שישי ה-31 באוקטובר הוכרז על ידי UN-Habitat כיום הערים הבינלאומי שמזמין מדינות, מערכות האו"ם, ארגונים בינלאומיים, וכל בעלי העניין לקדם את העיסוק בעיור העולמי הגובר, חיזוק שיתופי פעולה והתמו…