cityncountrybranding.com
"סינדרום פריז" של התיירים הסינים. על הפער בין דימוי של מקום למציאות
סינדרום ירושלים היא תופעה מוכרת המוזכרת כבר בספרות מימי הביניים, ושנחקרה לראשונה ב-1937. סינדרום ירושלים או תסמונת ירושלים הוא סוג נדיר יחסית של הפרעה נפשית, בה אדם, לרוב תייר או צליין, הנמצא בירוש…