cityncountrybranding.com
האם אתה גר במקום שמשפר את חייך? כלי חדש מאפשר בחינה
לכולנו ברור כי גורמים כמו בריאות, חינוך או ביטחון משפיעים באופן מהותי על איכות חיינו, אולם עד לא מזמן, הניסיונות לכמת ולמדוד את איכות החיים לא התייחסות לגורמים אלה, ונעשו בעיקר על ידי כלכלני…